Kategórie keyboard_arrow_down
Premena údajov a štatistík na konkrétne kroky

Aj tie najpodrobnejšie údaje sú iba také dobré, ako dobré sú z nich získané poznatky. Sensormatic Shrink Management ako služba predstavuje nové cloudové riešenie, ktoré zhromažďuje veľmi podrobné údaje a informácie a vďaka týmto ľahko pochopiteľným vzorcom, analýzam a poznatkom budete mať možnosť zvyšovať svoje zisky tým, že budete môcť predvídať a predchádzať poklesom. Tieto novo získané údaje vám navyše pomôžu zvýšiť efektivitu na prevádzke, a to v podobe optimalizácie personálu, identifikácia potreby zaškolenia, zisťovanie udalostí organizovanej maloobchodnej kriminality a ďalšie. SMaaS tiež disponuje vzdialenou správou zariadení, aby sa zaistilo optimálne fungovanie vášho systému.
 

SMaaS Talking Store IQ 12-20 EN from Sensormatic by Johnson Controls on Vimeo.

Nechajte svoje obchody, aby vám povedali viac, pomocou analytiky a štatistík
Zaujmite proaktívnejší prístup k stratám vo svojom maloobchode integráciou novej generácie technológií na prevenciu proti stratám prostredníctvom služby Sensormatic Shrink Management. Toto nákladovo efektívne cloudové riešenie umožňuje odborníkom v oblasti prevencie proti stratám identifikovať príčiny vzniknutých problémov, včas na ne reagovať a konať, a to najmä vďaka veľmi podrobným údajom a prediktívnym analýzam krádeží v obchode.
 


Získajte zmysluplnú analýzu
Čím presnejšie a podrobnejšie údaje získate, tým strategickejšie budú vaše rozhodnutia. Systém Sensormatic SMaaS bol navrhnutý tak, aby dostupné dáta dávali zmysel a konvertoval ich do jasných a použiteľných štatistík a analýz, ktoré vám pomôžu identifikovať vzory krádeží a pomôžu odborníkom v oblasti prevencie strát efektívnejšie pracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, prípadne zostaviť prehľad finančnej hodnoty udalostí spôsobujúcich straty a prezentovať ich vedúcim pracovníkom a ďalším zainteresovaným stranám, ako prevencia strát ovplyvňuje ich výsledný zisk.
 

677 realizácií

2881 servisných zásahov

15 rokov na trhu

Zobraziť referencie

NOVINKY

Všetky novinky
25.10.2017 Inštalácia PCS v obchodných prevádzkach Vero Moda a Jack&Jones v OC Chodov, Praha, Česká republika.
19.10.2017 Servisný výjazd v OC Shopping City Süd pri Viedni, Rakúsko.
19.10.2017 Inštalácia PCS v obchodnej prevádzke Nespresso OC Eurovea, Bratislava, Slovenská republika.