Kategórie keyboard_arrow_down
Drony predstavujú rastúce riziko pre oblasti, ako sú väzenia, verejné služby, letiská a prístavy. Rozhodovatelia a prevádzkovatelia musia zvážiť a riešiť túto vznikajúcu hrozbu zneužitia komerčných bezpilotných lietadiel - dronov, ktorých predaj ma do roku 2025 dosiahnuť viac ako 12 miliárd dolárov. 

 
 
Pôsobenie dronov v súčasnosti:

Drony sú fantastické nástroje, ale v nesprávnych rukách môžu byť nežiadúce, alebo môžu spôsobiť závažné narušenie bezpečnosti. Ich použitie na pašovanie, monitorovanie súkromia, rušenie signálov verejných a privátnych sieti prípadne iné nepriateľské aktivity narastá priamoúmerne s vývojom technológie dronov.

Posledné roky zaznamenali významný pokrok, v rýchlosti, čase letu, vzdialenosti doletu a zaťaženie, zatiaľ čo obstarávacia cena rapídne klesla. Sú ľahko ovládateľné. Spojenie týchto faktorov vedie k ich stále rozsiahlejšiemu využívaniu. Používanie dronov je pre zločincov z týchto dôvodov nanajvýš prijateľné, navyše im zabezpečia istú formu anonymity a umožňuje prekonať prístup k miestam s tradičným fyzickým zabezpečením.

Vo väzeniach sme boli svedkami zapojenia aktivity dronov. Organizované skupiny sa vyvíjajú sofistikovanejšie, vedia poskytovať a prenášať citlivé informácie, elektroniku, prípadne pašovať drogy a iné zakázané materiály.


Systém ochrany:
 
Systém ochrany pred dronmi, vyvinutý našou partnerskou spoločnosťou Drone Defence Services Ltd., je efektívnym nástrojom proti tejto vznikajúcej a narastajúcej hrozbe. Aby bolo možné účinne zastaviť bezpilotné lietadlá - drony, musia byť najskôr detekované a následne je potrebné nasadiť efektívne protiopatrenie.

Cieľom akejkoľvek technológie detekcie dronov je detekovať, sledovať a identifikovať dron.
Všeobecne sa používajú tieto typy technológií:
•  Radar (detekcia a sledovanie letu) / efektivita 80-90%
•  Kamery (detekcia a identifikácia) / efektivita 30-50%
•  Radio frekvečná analýza (detekcia, sledovanie letu a identifikácia)/ ef. 70-80%

Systém ochrany „DroneDefence“ pozostáva z:
•  Detekcia „AeroSky“
•  Identifikácia „AeroSentry“
•  Ochranná bariéra „SkyFence“
 

Systém ochrany "DroneDefence":
 
Detekcia „AeroSky“ - detekuje drony do vzdialenosti 5km. Skoré varovanie sa poskytuje prostredníctvom grafického rozhrania a mobilné výstrahy umožňujú zareagovať v čo najkratšom čase.

Identifikácia „AeroSentry“ - používa viac detekčných algoritmov na upozornenie, keď je dron v dosahu. Pokiaľ je to možné, môžeme tiež vykonať analýzu signálu a určiť typ dronu. Komplexné algoritmy umožňujú potvrdiť identitu dronov a vyhnúť sa falošným poplachom.

Ochranná bariéra „SkyFence“ - akonáhle je zistená skutočná hrozba dronom, systém aktivujeautomaticky protiopatrenie, alebo upozorní obsluhu. Ak sa dron priblíži zabezpečenej lokalite jeho riadiaci signál a video signál bude zablokovaný, inicializuje sa bezpečný návrat drona (RTH - return to home) a vráti sa do miesta vzletu. Súčasne je možné monitorovať jeho trajektóriu RTH a identifikovať tak pôvodcu hrozby.


 


Topológia ochrany:

Použitím technológie presnej antény (PAT - Precise Antenna Technology) SkyFence  znižuje vplyv na iné elektronické zariadenia a ovplyvňuje iba dron na oblohe. Pri minimalizácii vedľajších elektronických vplyvov je SkyFence optimálnym riešením.
 
Využitie systému "SkyFence" v praxi:
 
V roku 2017 bol vo väznici Guernsey vo Veľkej Británii nainštalovaný systém SkyFence, aby sa zabránilo dronom v pašovaní drog, telefónov a zbraní do väzenia.
Toto väzenie je prvé na svete, ktoré má automatický obranný systém. V momente, keď sa dron blíži k väzeniu, je detekovaný rádiofrekvenčným senzorom a následne sa automaticky aktivuje SkyFence. Takto sa vytvorí neviditeľná stena, ktorá zabráni dronu prelet obvodom objektu => efektívna zóna bez dronov okolo väzenia.

677 realizácií

2881 servisných zásahov

15 rokov na trhu

Zobraziť referencie

NOVINKY

Všetky novinky
25.10.2017 Inštalácia PCS v obchodných prevádzkach Vero Moda a Jack&Jones v OC Chodov, Praha, Česká republika.
19.10.2017 Servisný výjazd v OC Shopping City Süd pri Viedni, Rakúsko.
19.10.2017 Inštalácia PCS v obchodnej prevádzke Nespresso OC Eurovea, Bratislava, Slovenská republika.