Kategórie keyboard_arrow_down
Ako prebieha naša výroba?

Výrobný proces pilotného elektrického alebo elektronického zariadenia začína vytlačením predlohy na priesvitnú fóliu na "fotoplotri", ktorá je určená na výrobu dosiek plošných spojov (DPS). Vytlačenú predlohu je potom potrebné presvietiť na dosku plošného spoja. Presvecuje sa pomocou ultrafialového žiarenia v osvitovom zariadení v trvaní niekoľko sekúnd až minút. Používame dosky plošných spojov so špeciálnym fotocitlivým povrchom, na ktorý sa predloha nanáša. Po nanesení predlohy sa doska ponorí do roztoku vývojky (uhličitan sodný), osvetlená časť sa odplaví a neosvetlená časť ostane zobrazená na doske. Takto pripravená doska sa potom vloží do leptacieho roztoku (peroxíran sodný, prípadne chlorid železitý) a osvetlená nechránená medená časť sa odstráni. Po tomto procese sa ešte vyvŕtajú v doske otvory pre vývody elektronických komponentov.

Ďalším krokom vo výrobe je osadenie plošného spoja a zospájkovanie jednotlivých komponentov. Pri vývodových komponentoch využívame ručné osádzanie a štandardné ručné spájkovanie, no pri komponentoch určených pre povrchovú montáž využívame automatizovaný proces osádzania s konečným zospájkovaním v peci. Proces osádzania týchto povrchových komponentov sa už realizuje v osádzacom stroji. Po osadení sa doska opatrne prenesie do tavnej pece, kde sa komponenty zospájkujú.

Keď je doska plošného spoja vyrobená a osadená, začína proces testovania a odstraňovania chýb (tzv. pokračujúci vývoj). Pri jednoduchších výrobkoch postačuje len vizuálne prekontrolovanie a overenie funkčnosti, resp. otestovanie konkrétnej funkcionality, avšak pri zložitejších výrobkoch je už potrebné vykonať ďalšie rozsiahlejšie merania a nastavenia, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkčnosť zariadenia.
 

677 realizácií

2881 servisných zásahov

15 rokov na trhu

Zobraziť referencie

NOVINKY

Všetky novinky
25.10.2017 Inštalácia PCS v obchodných prevádzkach Vero Moda a Jack&Jones v OC Chodov, Praha, Česká republika.
19.10.2017 Servisný výjazd v OC Shopping City Süd pri Viedni, Rakúsko.
19.10.2017 Inštalácia PCS v obchodnej prevádzke Nespresso OC Eurovea, Bratislava, Slovenská republika.